Admitere

Desfășurarea concursului de admiterea

     Concursul de admitere se efectuiază în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.

Înmatricularea se efectueiză în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

  •  MC – mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi).
  •  MNDP – media notelor anuale la 4 disciplini de profil.
  •  MNEA – media notelor de la examenele de absolvire.

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

  •  limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica pentru specialităţile ”Administrarea aplicațiilor web”, ”Programarea și analiza produselor program”, ”Rețele de Calculatoare”, ”Administrarea bazelor de date”;
  •  limba de instruire, limba străină, matematica şi istoria pentru specialitățile ”Contabilitate” și ”Servicii administrative și de secretariat”.
61210 Administrarea aplicațiilor Web
41120 Impozite şi percepere fiscală
42110 Jurisprudență
102210 Securitatea şi sănătatea în muncă
41510 Servicii administrative și de secretariat
72110 Siguranța produselor agroalimentare
41310 Planificarea şi administrarea afacerilor
                 

Calculați Media de concurs

Introduceți notele la 4 subiecte de bază:

Media dumneavoastră de concurs: