Corpul didactic

Administrația colegiului

Danu Dumitru

Director general

Danu Elena

Director

Movileanu Veronica

Doctor in economie, conferențiar universitar, director adjunct pe instruire si educatie

Mitioglo Mariana

Șefa sectiei de studii

Cecan Roman

Inginer rețele

Covali Sergiu

Șeful secției managementul asigurarii calițății

Movileanu Maria

Șeful secției resurse umane

Echim Zinaida

Contabili șef

Echim Daiana

Bibliotecar, arhivar

Lupan Zinaida

Șefa cancelariei

Catedre

Catedra Economie și planificare

Șeful catedrei - Grigoraș Maria

doctor în economie

Asigură predarea următoarelor discipline:

 • Contabilitatea managerială;
 • Moneda și credit;
 • Managementul riscurilor în afaceri;
 •  Relatii valutare financiare internationale; 
 • Micro și macroeconomia,  ș.a

Catedra Drept, secretariat și științe socioumane

Șeful catedrei - Pădurari Victoria

Asigură predarea disciplinelor

 • Disciplinele de drept
 • Asistența managerială și de secretariat
 • Administrația publică
 • Corespondența administrativă
 • Cadrul instituțional al UE:  istorie, geografie,
 • limba și literatura română,
 • Limba și literatura rusă,
 • Limbile moderne

Catedra Tehnologii informaționale, fizică și matematică

Șeful catedrei - Echim Zinaida

Asigură predarea următoarelor discipline:

 • Proiectarea şi Crearea Paginilor WEB(HTML, CSS, PHP, JavaScript);
 • Reţele de Calculatoare;
 • Programarea Orientată spre Obiecte(JAVA);
 • Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date;
 • Asamblarea și depanarea calculatorului, ș.a.

Personal didactic

Bilic Ruslan

Istorie, EPS

Chisnicean Liliana

Limba și literatura romănâ

Covali Sergiu

Geografia

David Alina

Limba franceză

Hariton Oxana

L. engleză

Padurari Victoria

Istorie, EPS

Pinzari Rodica

Psihologia, DMSV

Pogor Boris

Educație fizică

Damian Nadejda

L. rusă

Savca Tamara

Drept

Fistic Maria

Economia

Garstea Sergiu

Economia

Dusov Raisa

Economia

Țurcan Aurelia

Doctor în economie,
Economia,
Tehnologii informaționale

Grîu Maia

Contabilitatea

Banari Sergiu

Tehnologii informaționale

Goncear T

Drept

Pîrlog Artiom

Matematica

Marcov Valeria

matematica

Spînu Andrei

Tehnologii informaționale

Roman Maria

Chimie

Sapaniuc Alexandru

Tehnologii informaționale

Pavlenco Diana

Siguranta alimantelor

Postolache Olga

jurisprundența

Sârbu Uliana

jurisprundența

Veselovschi Ecaterina

matematica

Cerbu Olga

Doctor în tehnologii informaționale

Macovschii Alexandru

Profesor de specialitate

Donea Anastasia

Chimie, biologie

Leucă Irina

Limba engleza