Mesajul directorului

Stimaţi elevi şi părinţi!
Sunteţi pe ultima sută de metri şi vă apropiaţi vertiginos de cea mai responsabilă perioadă- examenele de absolvire.. Sunt sigur că aveţi o pregătire suficientă pentru a face faţă acestor probe. Este important să aveţi încredere în voi şi să rezistaţi.
 
Odată cu emoţiile despre care am vorbit cred că vă chinuie şi gîndul unde să continuaţi studiile şi care sunt criteriile după care aţi putea lua o decizie corectă, încît să puteţi îmbrăţişa o profesie nu pentru că ar fi la modă, dar care ar putea mai apoi să vă aducă devidente, să aveţi un loc de muncă bine plătit la noi în ţară lîngă părinţi. Pentru aceasta trebuie să alegeţi o profesie modernă, într-o instituţie modernă, predată de profesori moderni, cu viziune şi pregătire modernă.
 

Anume din acest considerent şi în conformitate cu prevederile strategiei „Educaţia 2020”, aprobată de Ministerul Educaţiei a fost creat Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale. Specialităţiile din instituţia noastră sunt unicale și pot fi studiate numai la Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale.

Vă propunem următoarele specialități:

1. Impozite și percepere fiscală, calificarea – impozitar, perceptor fiscal, contabil. Posibilități de angajare – perceptor fiscal în subdiviziunile inspectoratului fiscal, primăriile locale, contabil ori casier în instituțiile, organizațiile și întreprinderile bugetare ori private. Termen de instruire – 4 ani, forma de instruire – la zi. 

2. Siguranţa produselor agroalimentare, calificarea – tehnician în asigurarea calităţii produselor agro-alimentare. Posibilități de angajare – în subdiviziunile Agenției Naționale de Siguranță a Alimentelor în calitate de specialiști pentru verificare a calității produselor agroalimentare, admiterea – în baza studiilor gimnaziale. Termen de instruire – 4 ani, forma de instruire – de zi.

3. Administrarea aplicaţiilor WEB, calificarea – tehnician de sit-uri web. Posibilități de angajare – tehnician administrator creare și administrare a paginilor WEB pentru toate instituțiile, organizațiile și întreprinderile, indiferent de forma de proprietate. Termen de instruire – 4 ani, forma de instruire – de zi.

4. Planificarea şi administrarea afacerilor, calificarea – tehnician planificare. Posibilități de angajare –  economist, administrator,specialist în domeniul planificării, analizei, perspectivei și rentabilității afacerilor. Termen de instruire – 4 ani, forma de instruire – de zi.

5. Securitatea şi sănătatea în muncă, calificarea – tehnician securitatea şi sănătatea în muncă. Posibilități de angajare – specialist pentru asigurarea igienii și securității sănătății la locul de muncă în toate întreprinderile, organizațiile și întrepriderile indiferent de forma de proprietate. Termen de instruire – 4 ani, forma de instruire – de zi.


6. Servicii Administrative şi de secretariat, calificarea – tehnician planificare. Posibilități de angajare – subdiviziuni resurse umane, cancelarii, manager oficii, secretar referent. Termen de instruire – 4 ani, forma de instruire – de zi.
7. Jurisprudența, calificarea- grefier, asistent judecătortesc- grefier în instanțele judecătorești, asistenți ai judecătorilor, șefi/ inspectori  ai secțiilor resurse umane, subdiiviziuni ai Ministerului Afacerilor Interne,  juriștri.
 

Admiterea la colegiu se efectuiază în baza studiilor gimnaziale (9 cl.).
Vă urăm succese la absolvirea şcolii şi vă asigurăm de bunăvoinţa comisiei de admitere a Colegiului nostru. 

Cu respect
D. Danu