Începutul procesului educațional

icon Daniel
icon 19.03.2020
icon

Dragi elevi, stimați părinți și cititori al site-ul nostru!

În perioada pandemiei COVID – 19, instruirea elevilor se va realiza prin metode de comunicare on-line. Începând cu ziua de luni, 23 marție, anul 2020 colegiul va activa după un nou orar on-line, care este deja publicat pe site-ul.

Comunicarea on-line prevede anumite acțiuni și procese prin intermediul tehnologiilor digitale prin care profesorii transmit și recepționează informații de la elevi prin mesaje ce pot căpăta diverse forme. Formele de comunicare la distanță le stabiliți cu fiecare profesor în parte. În procesul de învățământ educațional on–line veți fi evaluați și notați. Performanțele Dvoastră vor fi prezentate în portofoliu digital (pentru fiecare disciplină) care conține dovezi ale rezultatelor învățării: texte, sarcini realizate, desene, grafice, imagini, fotografii, secvențe video, proiecte etc. 

Asa dar, în procesul instructiv on-line trebuie să realizați anumiți pași:
   1. Cu cel puțin o zi inainte de orarul stabilit veți primi sarcinile corespunzătoare pentru disciplele școlare (prin intermediul șefilor de grupă).
   2. Realizați sarcinile propuse.
   3. La ora indicată în orar veți comunica on-line cu profesorii.
   4. Veți fi evaluați. Dacă apar neclarități în procesul de studiere pregătiți din timp întrbările.
   5. Termenul de prezentare a lucrărilor se stabilește cu fiecare profesor. 

Vă doresc mult succes și realizări frumoase!

Director adjunct,
Bătrînu Tatiana