NOUTĂȚI

icon Daniel
icon 17.02.2020
icon

 COLEGIUL DE STUDII ADMINISTRATIVE ȘI FISCALE DIN MOLDOVA
                     anunță concurs la ocuparea funcției de:

1. Șef al secției asigurare a calității instruirii.
2. Șef al cancelariei/resurse umane.
3. Profesor de fizică.
4. Profesori de limba și literatura română.
5. Profesor de matematică. 

Termenul de depunere a dosarelor este de la 20 februarie până la 20 martie.
La concurs pot participa profesori cu experiență profesională și masteranzi.
Informații suplimentare le puteți primi la tel. 0(22)35 80 15; 069013737.