ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE

icon Daniel
icon 02.02.2021
icon

                                 

 

 

2 FEBRUARIE-ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE 

          Apa, zonele umede și viața – INSEPARABILE, în fiecare an, pe 2 februariesărbătorim Ziua Mondială a zonelor umede (WWD), pentru a crește gradul de conștientizare la nivel mondial cu privire la importanța vitală zonelor umede pentru viața  oamenilor  și a planetei noastre.  

Apa, zonele umede și viața – INSEPARABILE”, tema pentru 2021, focusează atenția asupra zonelor umede ca sursă de apă dulce și încurajează acțiuni pentru a le restabili, proteja  și de a opri degradarea  și pierderea lor. 

Ziua mondială a zonelor umede este, de asemenea, o ocazie pentru a celebra   semnarea Convenției Ramsar privind zonele umedesemnată în orașul iranian Ramsar în 1971, care celebrează anul acesta 50 ani! Acest document se înscrie printre primele mari convenţii referitoare la conservarea patrimoniului natural.  

Obiectivul Convenţiei Ramsar, este ca guvernele semnatare a Convenției   conserveze și  protejeze  zonele umede, fauna şi flora care servesc ca habitat al păsărilor acvaticeiar pe de altă parte guvernele sunt chemate  sească compromisul în valorificarea  resurselor  economicenaturale  și recreative de care dispun zonele umede. 

 Degradarea și pierderea acestor zone ar fi o catastrofă ireparabilă cu consecințe grave pentru mediul ambiant și în menținerea  echilibrului ecologic al ecosistemelor naturale. Modalitatea prin care acest obiectiv poate fi realizateste ca în primul rând  fie  o mai bună întelegere a funcţionării regimului hidrologic al  bazinelor hidrograficeconsecinţelor și a impactului asupra zonelor umede   deşeurilor ce rezultă din activităţile umane. 

Totodată este important  fie înțeles rolurile multiple ale ecosistemelor zonelor umedeprecum şi valoarea loratât în asigurarea securității vieții oamenilor, cât și în dezvoltarea durabilă a  comunităților, deaceea oamenii în ultimii ani au început  cerceteze și  înţeleagă  importanța zonelor umedeAcest lucru a determinat numeroase cheltuieli pentru a stopa și a restaura funcţiile hidrologice şi biologice pierdute şi degradate ale zonelor umede. 

Plantele şi solurile zonelor umede joacă un rol important în purificarea apei prin prevenirea eutrofizăriiZonele umede îndeplinesc destul de des un rol crucial în prevenirea inundaţiilorPrin stocarea apei în sol sau prin reţinerea acesteia în lacuri sau mlaştinizonele umede contribuie la restabilirea straturilor acvifere subterane care stochează 97 % din toată apa dulce. Zonele  umede  sunt rinichii planetei noastreele servesc  drept sisteme de reglare a microclimei  și sunt  veriga importantă în circuitul apei în naturăele  atenuea  fenomenele de aridizare și deșertificare a solului 

CE FAC ZONELE UMEDE? 

Zonele umede de apă dulce și sărată susțin umanitatea și naturaAcestea susțin dezvoltarea noastră socială și economică prin multiple servicii: 

 • Depozită și curăță apa 

Zonele umede și asigură cea mai mare parte a apei noastre dulci. 

Filtrează în mod natural poluanțiilăsând apă pe care o putem bea în siguranță. 

 

 • Ne îndestulează cu hrană 

Acvacultura este sectorul de producție alimentară cu cea mai rapidă creștereîn timp ce numai pescuitul interior a furnizat 12 milioane de tone de pește în 2018. 

Orezurile hrănesc 3,5 miliarde de oameni anual. 

 

 • Sprijină economia globală 

Zonele umedecel mai valoros ecosistemoferă servicii în valoare de 47 de miliarde de dolari SUA pe an. 

Peste un miliard de oameni se bazează pe zonele umede pentru venit. 

 

 • Oferă naturii o casă 

40% din speciile lumii trăiesc și se reproduc în zonele umedeAnualaproximativ 200 de specii de pești noi au fost descoperite în zonele umede de apă dulce. 

Recifele de corali zduiesc 25% din toate speciile. 

 

 • Ne păstrează în siguranță 

Zonele umede oferă protecție împotriva inundațiilor și furtunilorfiecare acru de zonă umedă absorbând până la 1,5 milioane de litri de apă de inundație. 

Zonele umede ajută la reglarea climeiturbării, stochează de două ori mai mult carbon decât pădurile, cu mlaștini săratemangrove  de mare care dețin, de asemeneacantități mari de carbon. 

 

       Republica Moldova a ratificat Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţionalăîn  special  ca  habitat al  păsărilor  acvatice  prin  Hotărârea  Parlamentului  nr. 504-XIV din 14 iulie 1999 şi a devenit membru al acestei Convenţii în iunie 2000.  

 

În prezentîn Republica Moldova se recunosc oficial trei zone Ramsar: 

Zona Ramsar Nr.1029 “Lacurile Prutului de Jos” fost prima zonă Ramsar desemnată în Moldova la 20.06.2000. Zona este amplasată în partea de sud-vest a Republicii Moldova, între oraşul Cahul şi satul Giurgiuleşti în partea inferioară a luncii fluviului Prut, ce serveşte ca hotar de vest al zonei şi în acelaşi timp reprezintă hotarul de stat între Republica Moldova şi RomâniaÎn această zonă sunt amplasate cele mai mari lacuri naturale din Moldova – Beleu şi Manta. Lacurile Beleu şi Manta reprezintă nişte ecosisteme uniceAmbele lacuri pot fi considerate naturale sau cel puţin aproape de naturale după caracteristica viiturilorLacul Beleu are o mare însemnătate nu numai pentru republică, ci şi pentru statele vecinedeoarece este un loc de trai şi de popas pentru multe păsări de apă.       

                                           

r. Prut,  s. Brânza 

                        

Lacul BeleuPrutul de Jos 

  

Zona Ramsar  Nr. 1316 „Nistrul Inferior”recunoscută la 20.08.2003, este amplasată în partea de sud-est a Republicii Moldova, pe teritoriile raioanelor Căuşeni şi Ştefan-Vodă şi parţial Slobozia de pe malul stâng al NistruluiSuprafaţa zonei constituie cca. 60000 ha. Teritoriul se întinde pe lunca fluviului cu o lăţime variabilăîntr-o zonă de meandrare puternică şi pe terasele adiacente. El cuprinde o parte din deltăiar insula Turunciuc deja după hotarul Moldo-Ucrainean se mărgineşte cu limanul NistruluiZona dată reprezintă un complex de habitate naturale şi transformate din lunca Nistrului, unite prin fluviu şi canalul ce s-a format în urma construcţiei digului naţional anti-viiturăNucleul  principal  îl  constituie  sectorul natural ucrainean «Lunca Talmaza», cu o suprafaţă de 1503 ha. 

rNistru, s. Talmaza 

rNistru, s. Crocmaz 

Zona Ramsar Nr. 1500 „Unguri-Holoşniţa fost recunoscută oficial la 14.09.2005, ocupînd 15553 ha şi este amplasată în principal pe teritoriul raionului Sorocaparţial pe cel al raionului Ocniţa şi pe o mică porţiune din raionul DonduşeniAceasta include terenuri şi bazine acvatice amplasate în perimetrul drumului Soroca-Otaci şi hotarului de stat de-a lungul fluviului Nistru şi se întinde de la nord-vest de satul Calaraşovca până la hotarul comunei Holoşniţa în partea de sud-est. 

rNistru, s. Unguri 

 

Zonele umede ale R.Moldovaatât cele cu statut internațional declarate și incluse în Conventia Ramsarcât și cele de importanță națională sunt supuse  intensiv proceselor de degradare și sunt pereclitate sub acțiunele schimbărilor  climatice și a factorilor antropici 

În prezent nconfruntăm cu o criză în creștere a degradării apei dulci, care amenință oamenii și planeta noastrăFolosim tot mai multă apă dulce decât ne poate alimenta natura,  distrugând  ecosistemele  zonelor umede de care depinde viața noastră. 

Campania 2021 evidențiază contribuția zonelor umede la cantitatea și calitatea apei dulci de pe planeta noastrăApa și zonele umede sunt conectate într-o coexistență inseparabilă!!!, această simbioză este strict vitală pentru sănătatea planetei noastre, care ne garantează viața și  bunăstarea noastră. 

Pornind de la scopul și sarcinile  creării Zonelor umede Ramsar,  este necesar de a evalua  și a restabili suprafețele ce pot fi, și chiar  trebuie inundate, pentru a menține echilibrul ecologic. E important  revedem integral strategiile și politicile de dezvoltare și implimentare a proiectelor de consolidare și construcție a digurilor de protecție împotriva inundațiilorExtinderea/mărirea suprafețelor inundate/ umede este soluția restabilirii rinichilor planetei și a echilibrului ecologic a ecosistemelor acvatice. 

CARE SUNT SOLUȚIILE PENTRU  ZONELE  UMEDE ȘAPĂ? 

 • Nu distrugeți, nu  desecați mlaștinele . 

 • Nu blocați si nu indiguiti  cursurile râurilor. 

 • Nu extrageți excesiv apa din acvifere. 

 • Stopați poluăreacurățați sursele de apă dulce. 

 • Creșteți  folosirea eficien a apei. 

 • Utilizați zonele umede cu înțelepciune. 

 • Integrați apa și zonele umede în planurile de dezvoltare și gestionare resurselor natural. 

 • Găsiți compromis între necesități  si sustenabilitate.  

 • Refaceți, extindeți  și protejați zonele umede 

 • Educațieconștientizare privind  rolul și importanța zonelor umede 

                        r. Prut, Portul Giurgiulești 

Doar așa am putea avea suficientă apă  și pentru natură și pentru noi! 

                                             

Referințe: 

 

Valeriu Cazac – expert de mediu.