Orarul lecțiilor

WEB

Administrarea aplicaţiilor web

D

Dreptul (Jurisprudența)

SPA

Siguranta produselor agroalimentare

IPF

Impozite şi percepere fiscală

PAA

Planificarea şi administrarea afacerilor