Документы

Regulament intern privind evaluarea, notarea rezultatelor învățării si promovarea elevilor in Colegiul de Studii Administrative si Fiscale
Regulament de organizare si funcționare a Colegiului de Studii Administrative si Fiscale
Calendarul anului de studii 2022-2023
Regulament privind organizarea si desfășurarea stagiilor de practica in cadrul Colegiului de Studii Administrative si Fiscale
Regulament privind mobilitatea academica in Colegiul de Studii Administrative si Fiscale
Regulament scutirea de plata taxei de studii oferita elevilor CSAF
Dosarul informațional Colegiului de Studii Administrative si Fiscale. 41120 Impozite si percepere fiscala 2022-2023
Dosarul informațional 72110 Siguranță produselor agroalimentare 2022-2023
Dosar informațional 61210 Administrarea aplicațiilor WEB
Regulament privind organizarea si administrarea site-ului Colegiului de Studii Administrative si Fiscale
Regulament privind prevenirea si combaterea absenteismului si abandonului școlar
Plan de masuri privind reducerea absenteismului in anul de studii 2022-2023
Plan de îmbunătățire a calității pentru anul de învățământ 2022-2023
Strategia de evaluare interna si asigurare a calității in Colegiul de Studii Administrative si Fiscale
Plan de învăţământ 41120 Impozite şi percepere fiscală – 2016
Plan de învăţământ 41120 Impozite şi percepere fiscală -2022
Plan de invatamint 42110 Jurispurdenta (Drept) – 2018
Plan de învățământ 41310 Planificarea și administrarea afacerilor 2018
Plan de învățământ 41510 Siguranţa produselor agroalimentare 2016
Plan de învăţământ 61210 Administrare aplicatiilor WEB – 2016
Nota informativa cu privire la Admiterea 2022
Plan de învățământ 72110 Siguranţa produselor agroalimentare – 2021
Plan de învăţământ 41510 Servicii Administrative şi de secretariat 2020
Plan de învăţământ 102210 Securitatea şi sănătatea în muncă 2020
Plan de învăţământ 61210 Administrare aplicatiilor WEB – 2020