ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ

icon Daniel
icon 18.08.2020
icon

                 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL DE STUDII ADMINISTRATIVE ȘI FISCALE DIN MOLDOVA

MD-2023,Chişinău, str.I.Creangă 1/5,BC”MOLDOVA AGROINDBANC”SA, FILIALA „MIRON COSTIN” COD          IBAN MD79AG000000022512976219,tel.0(22)358015;mob.069013737;Emailcolegiu.fiscal@gmail.com

                

ORDIN

Nr.______                                                                    din 19 august  2020

Ref.: înmatricularea elevilor

      În temeiul Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiarăaprobat prin ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr.894 din 12.06.2018, a hotărârii Comisiei de Admitere, proces- verbal nr.___ din___.08.2020 și în conformitate cu Regulamentul de inmatriculare din contul propriu al Colegiului

                                                              ORDON

  1. A înmatricula la primul an de studii cu limba de instruire  română, frecfență la zi, cu   

instruire din bugetul instituției pentru semestru I al anului de studii 2020-2021, următorii elevi:

specialitatea: Impozite și percepere fiscală – (profil real)

1.   Boboc Andreea, media de concurs – 9,53

                     specialitatea:  Drept – (profil umanist)

       1. Iaconea Maxim, media de concurs – 9,62

  1. A înmatricula la primul an de studii cu limba de instruire română, frecfență la zi, cu achitarea taxei pentru studii aprobată de Consiliul Profesoral după cum urmează:

                    Specialitatea: Impozite și Percepere Fiscală (Profil real)


1

Boboc  Andreea

2

Carp Svetlana

3

Garştea Cristina

4

Ulmanu Andreea

5

Leahu Doina

6

Cuijuclu Iana

7

Brașoveanu Andreea

8

Cazacu Mihail

9

Sîrbu Vlada

10

Ciuş  Mihaela

11

Carapanjia Alexandru

12

Visan Xenia

13

Tonu Tatiana

14

Ceban Dan-Cristian

15

Ceresco Iulian

16

Denisiuc Elena

17

Nastas  Andreea

18

Oboroc Vladislav

19

Arnaut  Silvian

20

Sprinceană Cristina

21

Faurean  Daniela

22

Condrea Antonina

23

Boiangiu Svetlana

24

Cîșlaru Vladimir

25

Cimpoacă Maria

26

Cujbă Dorin

27

Ungureanu David

28

Ţurcanu  Cristian


 

 

 

                              Specialitatea: Administrarea aplicațiilor WEB (Profil real)


1

Barbaroș  Mihai

2

Gorea Alexandrina

3

Moraru Dionisie

4

Mereuță Damian

5

Cauș  Dan

6

Arseni Cristina

7

Grițco Mihail

8

Chirilov Sandu

9

Godoroja Ovidiu-Darius

10

Plotean Alexandru

11

Marcov Sergiu

12

Svetco Vsevolod

13

Darie Valentin

14

Gabura  Mihai

15

Istratie Anatolie

16

Grădinaru Cătălin

17

Ticolaz  Mihail

18

Moroșan  Eduard

19

Gredinari Gabriel

20

Gurzun Veaceslav

21

Dragan Mihai

22

Hîncota Dan

23

Plugaru Iuliana

24

Rotaru Nichita

25

Camenșcic Nichita

26

Gavrilov Iustin

27

Didirencu Cristin

28

Caraman Maxim

29

Gaidarenco Cătălina

30

Sclifos  Nicu


 


 

                          Specialitatea: Siguranța produselor agroalimentare (Profil real)

 

1

Băluţel  Sanda

2

Suruceanu Corina

3

Mînăscurtă     Biatrice

4

Jora Daniela

5

Garmaliuc  Sorina

6

Cravcescu Xenia

7

Cebotari Cristina

8

Cipelenco Ana

9

Rotaru Marin

10

Graid  Miriam

11

Pavlicenco Victoria

12

Sîrbu  Sandu

13

Maruseac Cătălin

14

Saprîchin Vladimir

15

Braga Alexei

16

Scutari Maxim

17

Ceahlău Bogdan

18

Polismac Irina

19

Motornîi Maxim

20

Ciobanu Ana


 


 

Specialitatea: Planificarea și administrarea afacerilor (Profil real)
 

1

Cricovanu  Dragoș

2

Voloșciuc  Maxim

3

Tverdun  Valeria

4

Frunză Vasile

5

Rusu  Artur

6

Caduc  Maxim

7

Cebotari     Laurențiu

8

Axenti     Constantin

9

Ceban  Danu

10

Mocan Artemie

11

Cîrlan  Gabriella

12

Butnaru  Bogdan

13

Maftei Anastasia

14

Cotrelea Ionela

15

Borcoman Iuliana

16

Sîma Mihaela

17

Teclenco Vladislav

18

Plotnic Adrian


 

 

 

                                                           Specialitatea: Drept (Profil umanist)
 

1

Iaconea Maxim

2

Soroceanu  Doina

3

Gîncu Aurelia

4

Grițcan Cătălina

5

Rabii Victorina

6

Vrîncean Andreea

7

Staşcu Elena

8

Gheorghiţă  Iana

9

Budac Mădălina

10

Steţco Mariamna

11

Ganţa Tatiana

12

Stratin Ariadna

13

Rotaru Valeria

14

Fricaţel  Ion

15

Cazacu Felicia

16

Levinte  Natalia

17

Hmelevschi Serghei

18

Gabor Ana

19

Dascăl Ghenadie

20

Calistru Mirela

21

Radu Marina

22

Boaghe Lucian

23

Raiu Mihaela

24

Mocan Alexandru

25

Cernat Cătălina

26

Gudumac Cristina

27

Bejenari Vasilina

28

Negruţă Miguel

29

Spătaru  Cristina

30

Țurcan Alexandru

31

Urechean Ana

32

Hîncu Daniel

33

Moraru  Tudor

34

Oleinic Ian

35

Ciorap Veaceslav

36

Gaidenic Vitalina-Mădălina

37

Racu Olga

38

Garbuz Rafail

39

Pîsla  Cristina

40

Cobzar  Larisa

41

Gurițenco Constantin

42

Mocan Nina

43

Onica Cristian

44

Gotca Alexandra

45

Zigman Mihaela

46

Budu Cătălina

47

Gatman Magdalena

48

Sîrbu Adelina

49

Gaibu Ilinca

50

Baran Victoria

51

Mihalachi Alin

52

Țușcă Daniel


 

 

               III.   A înmatricula la primul an de studii cu limba de instruire rusă, frecfență la zi, cu      

                       achitarea taxei pentru studii  după cum urmează:

Specialitatea: Administrarea aplicațiilor WEB (Profil real)
 

1

Șipitca  Ruslan

2

Crăciun Andrei

3

Gocov Ruslan

4

Țipiniuc Egor

5

Chiciuc Anatolii

6

Berşadschi  Maria

7

Golovataia Daria

8

Spataru Evghenii

9

Corceac Arcadii

10

Bureac Maria

11

Russu  Vladislav

12

Drumi-Nikon Chiril

13

Velciug  David

14

Jereghi Dmitrii

15

Șveț Margarita

16

Butcus Alexei

17

Salcuţan Anton

18

Demir  Dmitri

19

Porojniuc Alexandr

20

Vilimbovshi Roman

21

Ciobanu Alexandru

22

Maiburov Artiom

23

Demir  Ivan

24

Maevschii marc

25

Berechelea     Andrei

26

Irinevici Vadim

27

Rojcov Artiom

28

Gorodețchii Alexei

29

Capaclî  Dmitrii

30

Opincă  Dmitri


 

                                     Specialitatea: Planificarea și administrarea afacerilor (Profil real)
 

1

Capsomun Olga

2

Kvasniţki Olga

3

Todorov Carim

4

Chirciu  Iulia

5

Voinscaia Anastasia

6

Dragușan Tatiana

7

Starțeva Lilia

8

Caireac  Gheorghi

9

Tocarciuc Elisaveta

10

Cacean Arina

11

Gricalovschii     Nichita

12

Reus  Artemii

13

Amelicichin Eugeniu

14

Dimitrova Alina

15

Gruşca Larisa

16

Cara Andrei

17

Andronic Tatiana

18

Maceac  Alexandr

19

Porojniuc Artiom

20

Șeptichin Alexandra

21

Ahmadova  Alsu

22

Buzatu Vadim


 

       IV. Secția Studii va ține sub control reușita elevilor înmatriculați din contul bugetului instituției și    

             va prezenta propuneri referitor la scutirea de taxa de studii pentru semestrul următor al anului  

             de studii.

       V.  Șeful secției studii se desemnează responsabil pentru oformarea și păstrarea dosarelor personale  

            ale elevilor înmatriculați în modul stabilit.

       VI. A familiariza persoanele vizate în prezentul ordin cu conținutul acestuia.

                                               Director                                           D. Danu